Nieuws

Mathot sluit zich aan bij KMT Medical

Mathot sluit zich aan bij KMT Medical
Lees meer

Dantuma nog steeds gecontracteerd bij De Friesland...

Dantuma nog steeds gecontracteerd bij De Friesland Zorgverzekeraar!
Lees meer

MEER NIEUWS

Zorgen over kwaliteit stomazorg door inkoopbeleid Menzis

Datum : 24-10-2018

Zorgen over kwaliteit stomazorg door inkoopbeleid Menzis


Mathot Medische Speciaalzaken is onlangs in kort geding opgekomen tegen het stoma-inkoopbeleid van Menzis. Kwaliteit van zorg heeft een prijs en “kilo-knallers” horen simpelweg niet thuis in de zorg, aldus Mathot. De rechter oordeelde dat het Menzis vrijstaat om in hun inkoopbeleid enkel te sturen op de laagste prijs. De rechter heeft zich verder niet uitgelaten over kwaliteit. Veel patiënten en stomaverpleegkundigen hebben geëmotioneerd gereageerd. Ook de fabrikantenmarkt stelt dat de geoffreerde bodemprijzen niet met verdere kortingen op inkoopprijzen van stomaproducten zullen kunnen worden goedgemaakt.

Mathot draait er niet omheen. Ook zij wil een contract met Menzis, mits daarbij de juiste kwaliteitsvoorwaarden voor diezelfde zorg gerespecteerd worden. Helaas is dat niet het geval en is de aanbieding van Mathot terzijde geschoven.

Waar gaat het eigenlijk over?
Stomazorg gaat over mensen met een beperking. Zij ondervinden beperkingen in activiteiten, participatie, werk en relaties. Stomazorg is daarbij maatwerk en het resultaat van een nauwe afstemming tussen patiënt, stomaverpleegkundige en leverancier. Menzis, als zorgverzekeraar, zet - voor de inkoop van haar stomazorg – kennelijk in op leveranciers, die bodemprijzen aanbieden. Volgens Mathot zou een inkoopbeleid echter moeten gaan over de patiënt en zijn noden. Een inkoopbeleid waarbij kwaliteit de boventoon voert om zo als leverancier aan te kunnen sluiten op de zorgvraag van de patiënt en van daaruit het best passende hulpmiddel aan te kunnen bieden.

Inkoop van zorg, dat slechts inzet op laagste prijs en voorbij gaat aan deze elementen, is volgens Mathot tot mislukken gedoemd. Alleen het besef daarvan heeft tijd nodig. In de tussenliggende periode is de patiënt, waar het allemaal om zou moeten gaan, kind van de rekening. Mathot is bezig met het ontwikkelen van een passende oplossing.

Op LinkedIn en in de markt van medische hulpmiddelen krijgt het kort geding momenteel veel aandacht. Anne Braakman, directeur van de Stomavereniging heeft een blog geschreven en uit hierin ook haar zorgen voor de 38.000 mensen, die een stoma dragen. Wij waarderen de steun vanuit de stomavereniging en onderschrijven de zorg, die wordt geuit betreffende de stomapatiënten, maar indirect ook voor alle andere zorgconsumenten.

Mathot gaat in hoger beroep en beraadt zich verder op de vervolgstappen. Mocht u vragen hebben of een reactie willen geven, dan kunt u contact opnemen met Liza de Bruijn, woordvoerder Mathot Medische Speciaalzaken via telefoonnummer 088 008 58 17.< Terug naar overzicht
Bestel & servicelijn
0800 244 55 66